Departament d’Orientació Psicopedagògica

“Mesurar, sospesar, comparar, són coses de paciència i poc agraïdes. L’ensenyar, el lluir-se davant d’un auditori, l’exercir autoritat en un petit món, encara que segui d’infants, poden arribar a plaure; els nombres les estadístiques són feines llargues i àrides. Però avui, ésser mestre vol dir també mesurar i controlar. El que sols tingui ànima de mestre per conviure bellament amb els seus deixebles, només és mig mestre...”

                                                                                                                                                    Alexandre Galí (1928)

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) de l’Escola aplega un grup de professionals especialitzats en els àmbits pedagògic i psicopedagògic, que intervenen en les diferents etapes de manera coordinada amb la direcció de l’etapa i els respectius tutors.  

La seva tasca se situa bàsicament en els àmbits de la millora de l’aprenentatge i la prevenció de dificultats.

A Educació Infantil: - Atenció i seguiment individual, de classe i petits grups. - A P5 s’administren proves per valorar les aptituds escolars en l’aprenentatge de la lectoescriptura, raonament matemàtic i memòria. - Participació en els tallers de Parvulari. - Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.

 A Educació Primària: - Plans individualitzats (PI) per alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar. - Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats que necessiten un currículum més transversal i ampli. - S’administren proves d’aptitud i personalitat als alumnes de segon i sisè d’EP. Les famílies reben un informe confidencial dels resultats. - Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.  

A Educació Secundària Obligatòria: - Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge que necessiten una adaptació del currículum escolar. - Plans individualitzats (PI) per a alumnes amb altes capacitats que necessiten un currículum més transversal i ampli. - A tercer d’ESO s’administren proves d’aptitud, personalitat i preferències professionals als alumnes. Les famílies reben un informe confidencial dels resultats. - Programa d’activitats d’orientació, preferències i presa de decisions. Aquest treball es fa conjuntament entre el DOP i els tutors, es conclou amb un informe que s’envia a les famílies. - A totes les etapes es fan exploracions individuals que, per demanda del tutor i del coordinador, i amb el vistiplau dels pares, s’ha considerat necessari. Les demandes de les exploracions han estat generalment per motius de dificultat en els aprenentatges o baix rendiment escolar. - Coordinació amb els professionals externs que atenen alumnes de l’escola. - Seguiment dels grups classe: cohesió de grups i relacions entre iguals.   

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més