Organització acadèmica

Direcció
Jordi Ruiz

Coordinació acadèmica /LLenguatge Musical
Dolors Torremadé       

Piano
Carles Raich

Corda
Cecília Llongueras

Música de Cambra i Activitats
Eva Trallero

Música Moderna/Pop & Rock
Samuel Alonso

TIC/TAC
Juan Mario Cuéllar

Secretaria i administració 
Joan Anton Pàmies