09.11.2017

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

La Fundació Institució Cultural del CIC al llarg dels seus més de 60 anys ha viscut moltes situacions complexes
que afectaven a la societat catalana.

09.11.2017

CANVI DE LA DATA DEL CONCERT DE NADAL 2017

Degut a la convocatòria d'eleccions al parlament de Catalunya, l'escola ha canviat la data del concert de Nadal al dimarts dia 19 de desembre

03.10.2017

DEMOCRÀCIA

Davant la greu vulneració de drets fonamentals al nostre País, la Institució Cultural del CIC, s'ahdereix  al manifest de de les escoles de l'AEC.