Departament d’Orientació Psicopedagògica

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) és l’equip de suport a l’equip docent en la seva tasca d’atendre la diversitat, és a dir, d’oferir la resposta més ajustada a les necessitats educatives de TOTS els alumnes.

 

FUNCIONS:

1. Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat:

    Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa (dificultats acadèmiques, trastorns d’aprenentatge, retards en el desenvolupament, altes capacitats, etc.).

2. Oferir orientació, suport i recursos en relació als processos d’ensenyament i aprenentatge.

    Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques que afavoreixin la participació de tot l’alumnat en l’entorn escolar ordinari.
    Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans Individualitzats per als alumnes amb necessitats educatives específiques.
    Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries del centre.

3. Atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques a dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola.

4. Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients.

    Elaborar, informar i participar en el desenvolupament de programes de prevenció (llenguatge oral i escrit, tractament de la diferència, prevenció i tractament del conflicte, cohesió de grups).
    Col•laborar amb el professorat en la detecció de necessitats educatives específiques (dificultats de llenguatge oral, dificultats d’aprenentatge, altes capacitats).

5. Coordinació de les actuacions dels serveis externs:

    Professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat (psicòlegs, psicopedagogs, etc).
    Coordinació amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament: EAP, SEETDIC, SEEM, CREDA, etc.

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més