Sobre Nosaltres

Pla estratègic 2021-2028

Des de la Institució Cultural del CIC s’ha iniciat un procés de reflexió a l’entorn de les nostres escoles, tant en la vessant pedagògica com en la de la gestió, amb la finalitat de definir els objectius que volem aconseguir en els propers anys i que responen, en part, a la necessitat de poder afrontar els canvis demogràfics, econòmics i socials de la manera més efectiva possible.

Per dur a terme aquest Pla, comptem amb la participació de tots els equips directius de les escoles així com amb la col·laboració del Patronat, que n’ha fet l’aprovació inicial. L’objectiu és que els agents i actors implicats contribueixin a una òptima gestió dels canvis que es puguin plantejar i realitzar. Per això caldrà tenir una visió de futur compartida i arribar a un consens que faciliti la màxima participació de tota la comunitat educativa.

El punt de partença ha sigut l’examen de la situació actual de la Institució, de la missió, la visió i els valors (*)  que l’han de caracteritzar com a referent educatiu en la nostra societat.  A partir d’aquí, basant-nos en l’observació i l’anàlisi del funcionament i de les demandes de les diferents escoles, s’emprendran mesures concretes destinades a avançar en l’assoliment dels objectius estratègics establerts. A grans trets, les línies d’actuació se centraran, sobretot, en l’àmbit pedagògic, tecnològic i comunicatiu.

Alguns dels factors que es desenvoluparan en els propers cinc anys són:

  • Potenciar el nostre lideratge com a referent pedagògic tot apostant per l’aprenentatge personalitzat i per la formació dels nostres equips
  • Impulsar la col·laboració i la implicació en els centres de la Fundació Flos i Calcat, orientada a promoure la innovació tecnològica en el món educatiu
  • Redefinir l’oferta de la Formació Professional per poder atendre la demanda creixent
  • Formulació d’una arquitectura de marques acompanyada d’una millor presència en l’àmbit digital
  • Establir unes xarxes de corresponsabilitat socioeducativa amb el propòsit de crear lligams amb entitats socials, culturals, econòmiques i naturalment també educatives

 

La Institució, conscient de les seves fortaleses i les seves febleses, treballarà per continuar essent pedagògicament capdavantera i per donar la millor resposta a les necessitats de la societat en cada moment. Aquest Pla Estratègic ens ha d’aportar un nou impuls per avançar-hi, des de la voluntat que sigui un document viu, que es revisi i s’enriqueixi periòdicament amb les aportacions derivades de la seva implantació i afavorint-hi la participació de tota la nostra comunitat educativa, que serà la millor garantia del seu èxit.

 

* La Institució Cultural del CIC té com a missió oferir una educació en l’excel·lència, humanista, arrelada al país, connectada al món i a l’abast de tothom. Com a referent pedagògic, ha d'anticipar-se als canvis per poder oferir als alumnes una formació sòlida que els permeti participar d'una manera rellevant en el món on els pertoca viure. 

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més