Sobre Nosaltres

Informació corporativa

La finalitat de l’entitat i les seves activitats

La Institució cultural del CIC, fundació privada, creada l’any 1984,  té com a finalitat l’ensenyament de qualsevol matèria i grau i les activitats culturals , educatives i formatives en general, d’acord amb l’ideari de la Institució.

Els mitjans que utilitza la fundació per a realitzar els seus fins son la creació i sosteniment de centres escolars a Catalunya, l’organització de cursets, seminaris i conferències i qualsevol altra activitat cultural que contribueixi al compliment de les finalitats fundacionals.

Actualment la Institució té  sis centres escolars en funcionament: Escola Thau Barcelona, Escola Thau Sant Cugat, Escola CIC Batxillerats, Escola CIC Cicles Formatius, Escola CIC Idiomes i Virtèlia Escola de de música

 

Estatuts

Podeu consultar els estatuts aquí

 

Òrgans de govern 

Patronat

 

Estructura organitzativa

Memòria anual d’activitats

Estats financers, auditories, memòria econòmica

Enllaç Memòria 2017-2018

 

Codi de bon govern

La institució cultural del CIC considera que la seva acció ha d’incorporar una dimensió ètica que ha de configurar una conducta oberta als altres i basada en la dignitat de les persones.

La Institució i els seus òrgans de govern es proposen fomentar els valors que emanen de la seva voluntat fundacional i el seu ideari.

Els patrons han de protegir la voluntat fundacional a partir de criteris de:

 • Fidelitat
 • Adaptabilitat
 • Prudència
 • Creativitat
 • Entendre, creure i identificar-se amb el fi fundacional
 • Ser i estar propers a les necessitats de la fundació
 • Llibertat
 • Coresponsabilitat
 • La seva relació amb tercers i l’interès general s’ha de basar en:
 • Justícia
 • Solidaritat
 • Altruisme
 • Visió de futur
 • Voluntat de servei
 • La manca de finalitat de lucre s’ha de reflectir en els principis següents:
 • Honestedat
 • Generositat
 • Dedicació
 • Contribuir a formar un equip humà apropiat
 • Transparència
 • Independència
 • L’efectivitat de la fundació ha de tenir en compte els criteris següents:
 • Eficàcia
 • Eficiència
 • Captació de nous recursos
 • Compartir
 • Gestió professional
 • Control periòdic
 • Autoavaluació

 

Bones pràctiques de gestió

Estructura del Patronat

 • Nombre de membres i composició

El nombre de membres del Patronat es d’un mínim de 5 i un màxim de 15 escollides pel seu coneixement de les finalitats fundacionals i l’adhesió als principis de la Institució.

 • Nomenaments i cessaments i mandat

Els patrons son nomenats per acord de les dues terceres parts dels membres del Patronat.

Els patrons tenen un mandat de sis anys i poden ser reelegits per successives vegades

El patronat pot constituir els comissions de treball que consideri convenients per analitzar aspectes diversos de l’activitat de la Fundació i elaborar, quan sigui el cas, propostes d’actuació que es puguin elevar al Patronat

Funcionament del Patronat

 • Reunions i convocatòria

El patronat es reuneix ordinàriament un cop l’any, durant el primer semestre de l‘exercici, amb la finalitat d’aprovar els comptes de l’exercici anterior.

El Patronat s’ha de reunir de forma extraordinària a iniciativa del president tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

 • Presa de decisions

El Patronat aprovarà tots els assumptes per majoria dels vots dels patrons presents, llevat dels casos previstos per la Llei que requereixen majoria qualificada.

Correspon un vot a cada patró present i no s’admeten delegacions.

 • Grau d’involucració

Amb independència de la seva assistència a les reunions del Patronat i de la seva participació en les decisions derivades de les seves funcions, es considera molt important que els membres del Patronat, per mitjà de les comissions que el Patronat pugui crear o bé directament adreçant-se als òrgans executius de la Fundació i seguint de prop les seves activitats, compleixin un paper actiu en la vida de la Fundació

 

El Balanç social

Les activitats de la Fundació tenen una especial repercussió en els col·lectius als quals van dirigides les seves accions, que incideixen en els àmbits següents:

 • Població en edat escolar (curs 17/18)

Escola

Numero d’alumnes

Escola Thau Barcelona

1.334

Escola Thau Sant Cugat

1.062

CIC escola de Batxillerats

529

CIC cicles Formatius

336

CIC escola idiomes

3.294

Virtèlia escola de música

571

TOTAL alumnes de la Fundació

7.126

 • Joves que participen en activitats de lleure

Activitats de lleure i número de persones beneficiaries. Activitat d’estiu

ACTIVITATS ESTIU 

Inscripcions 

Escola Thau Barcelona 

580 

Escola Thau Sant Cugat 

469 

Thau Natura 

128 

CIC Escola de Batxillerats i CIC Cicles Formatius 

53 

CIC Escola d’Idiomes 

657 

CIC Colònies d'estiu i estades lingüístiques 

548 

TOTALS INSCRITS  

2.435 

 • Població que té interès per formarse al llarg de tota la seva vida
 • Creació d’ocupació

Resum de treballadors contractats

PERSONAL

Agost 2016

Agost 2017

Agost 2018

Docents

319

322

338

No Docents

83

82

84

Total

402

404

422

 • Cultura oberta a la societat.

Actes fets al CIC d’àmbit cultural

DATA 

CONFERENCIANT 

TÍTOL CONFERÈNCIA 

21 novembre 2018 

Joaquim Colominas 

Josep Puig i Cadafalch, arquitecte i polític 

12 desembre 2018 

Jordi Faulí 

Antoni Gaudí, l’home cívic, el religiós i l’arquitecte 

16 gener 2019 

Lluís Permanyer 

Ildefons Cerdà, l’urbanista de la Barcelona contemporània 

13 febrer 2019 

Artur Ramon 

Ramon Casas, el pintor del Modernisme 

13 març 2019 

Joaquim Colominas 

Pau Casals, músic excepcional i defensor dels drets humans 

24 abril 2019 

Agustí Pons 

Pablo Picasso, el geni absolut 

08 maig 2019 

Rosa Malet 

Joan Miró, pintor local i universal 

26 juny 2019 

Ricard Mas 

Salvador Dalí, un llibertari al segle de les utopies 

 

PROTOCOL  D'ASSETJAMENT SEXUAL 

 

PROTOCOL DE DENUNCIES INTERNES LLEI 2/2023

 

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més