Estudis que et capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics tot garantint la seva funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la legislació vigent. Formem professionals capacitats per analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats reconeixent l’origen i els motius, i definint i implementant un funcionament segur pels dispositius mòbils (i altres) tot assegurant els serveis de xarxa.
Més informació
Durada


Titulació oficial
Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat
Horari
Formació en línia

Pla d'Estudis i detalls del Cicle
2.000 hores: 1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball
Requisits d'Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,

tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més