Política de qualitat

La Institució Cultural del CIC, pretén aplicar a tots els seus projectes una política de qualitat que acompleixi la satisfacció, les necessitats i expectatives de totes les famílies, alumnes i empreses col·laboradores que li dipositen la seva confiança.

És per aquest motiu que dóna una gran importància a l’estil pedagògic, a la formació continuada dels seus professionals i a la incorporació de les noves tecnologies al servei de la pràctica docent en un marc de renovació constant.

En el marc d’aquesta política pretén:

  • Incentivar un clima laboral optimista i positiu, ja que si aquest no existeix no es pot avançar en els objectius plantejats a més llarg termini i vetllar per aquesta cultura laboral concreta, millorant les sinèrgies entre els centres que formen la Institució.
  • Concretar l’organització de l’escola i el compliment de requisits legals i administratius.
  • Fer créixer el sentiment de pertinença a l’escola i fomentar els grups de millora contínua.
  • Considerar la situació econòmica de l’escola com un factor clau de la seva viabilitat.

Aquesta política ha d’establir un marc de referència per definir anualment objectius mesurables de qualitat i s’ha de donar a conèixer i assegurar que és entesa per tots els membres que formen part del servei educatiu.

CIC-Escola de Cicles Formatius

Pel que fa a la nostra pedagogia, tal com recull el nostre ideari, la Institució basa la seva acció educativa en una pedagogia integral, personalitzadora i participativa, en la mateixa línia dels corrents pedagògics innovadors que es van desplegar a Catalunya durant la segona meitat del segle XX.

Una educació personalitzadora que es tradueix en una acció directa que contempla com a condicions ineludibles i irrenunciables el tracte personal i l’acompanyament individual.

El caràcter innovador de les nostra escola fa que les noves concepcions de l’aprenentatge inspirades en els principis psicopedagògics del constructivisme, la comprensivitat i l’aprenentatge significatiu, siguin presents en el desenvolupament i l’aplicació dels currículums.

Es tracta, doncs, de desenvolupar al màxim les capacitats de la persona i l’ànsia per aprendre des de l’àmbit professional escollit. La formació és eminentment pràctica i està orientada a facilitar una òptima inserció en el món laboral i alhora també prepara per a poder continuar estudiant.

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més