Curs de preparació per a la incorporació a cicles de Grau Superior (Tècnics en Futbol)

La superació d'aquest curs (Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior) incrementarà la qualificació de la prova d'accés de caràcter general als cicles de grau superior d'ensenyaments esportius. Així, la nota final de la prova d'accés de caràcter general al grau superior dels ensenyaments esportius es calcularà amb la nota final de la prova d'accés (que és la mitjana aritmètica de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que les dues siguin superiors o iguals a quatre) més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, tenint en compte que, en cap cas, la nota resultant no podrà ser superior a 10.

La durada d'aquest curs és de 700 hores.

La superació de la prova d'accés de caràcter general als cicles de grau superior d'ensenyaments esportius és imprescidible per a tots aquells alumnes que, havent obtingut un Tècnic Esportiu Nivell I i II, volen accedir al curs de Tècnic Superior Nivell III.

* Els alumnes amb el titol de tècnic del GM de CAFEMN tenen accés directe al Grau Superior de FP. NO han de realitzar aquest curs de manera obligatòria.

Important! Segons determina el Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats de futbol, les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

1. A un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si tenen el títol de batxiller o batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits corresponents:

 • tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).
  • Per inscriure's a les proves d'accés cal trobar-se en una de les situacions següents:
   • Tenir complerts 19 anys (o complir-los durant l'any 2019) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent.
   • Tenir complerts 18 anys o (complir-los durant l'any 2019) i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent abans d'iniciar el curs acadèmic, i tenir un títol de tècnic relacionat amb el títol al qual es vol accedir.
 • acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a entrenador o entrenadora titular d’equips de futbol que participin com a mínim durant una temporada en les categories següents: tercera divisió, regional preferent, regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí, i
 • tenir el títol de tècnic en futbol, i

2. A un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova)

 

Matèries que s'han de cursar

Llengua catalana

Llengua castellana

Matemàtiques

Llengua anglesa

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més