CIC-ELISAVA Cicles Formatius convoca les Beques a l’Excel·lència Acadèmica per als Graus Mitjans i Superiors que s’imparteixen al centre. L’obtenció d’aquest tipus d’ajut implica el 50% del cost de les quotes del curs acadèmic (excepte les taxes de matriculació).

BASES BECA EXCEL·LÈNCIA        SOL·LICITUD BECA EXCEL·LÈNCIA

Requisits de Participació

Poden optar a aquesta beca alumnes de nou accés a CIC Elisava Cicles Formatius amb nota mitjana superior a 8.50 punts a:

• Per a Grau Mitjà: graduats d’ESO.
• Per a Grau Superior: graduats de Batxillerat, Cicles Formatius de GM o d’altres Cicles de GS.

Presentació documentació i terminis de lliurament

La sol·licitud d’aquesta modalitat de beca es realitzarà fins al 30 de juny i caldrà la presentació de la següent documentació per correu electrònic a cf@iccic.edu:

• Imprès de sol·licitud
• Expedient acadèmic on consti la nota mitjana:
     - Per a Grau Mitjà: Expedient d’ESO
     - Per a Grau Superior: Expedient del Batxillerat, o del Cicle Formatiu de GS, o de Grau Mitjà
• Carta de recomanació del Director del centre de Batxillerat, o Cicle Formatiu, o ESO
• Carta manuscrita de motivació (500 paraules)

Procés de selecció

L'equip directiu de CIC ELISAVA Cicles Formatius avaluarà, la documentació aportada pels candidats. Un cop estudiada, el Centre es posarà en contacte amb els candidats seleccionats per tal de concertar una entrevista personal amb la finalitat d’ampliar la informació aportada. Es concediran un màxim de 2 beques per Grau. La Direcció del centre notificarà a cada un dels participants via correu electrònic el resultat de la mateixa.

Renovació de la Beca

Per tal de poder renovar la beca, és imprescindible que l’alumne mantingui un alt rendiment. Per tant, els requisits pautats per tal de mantenir el dret a beca son:

     1. Assistència a classe superior al 90%
     2. Superar el 100% dels crèdits cursats en primera convocatòria (no suspendre cap assignatura)
     3. Tenir una mitjana d’expedient superior a 8.50 punts
     4. Aportar un informe favorable del claustre

Trimestralment l’Escola notificarà als alumnes becats la resolució de la continuïtat de les respectives beques.

ALTRES BEQUES (GENERALITAT)

 

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més