Professorat

Els professors de l Virtèlia Escola de Música, són persones competents i compromeses amb el  projecte de centre i amb l'ideari tant de l’escola com i de la Institució Cultural del CIC.

El claustre de professors està format per professionals amb llarga trajectòria docent, per  intèrprets de reconeguda solvència i per joves amb gran preparació i empenta.

L'equip humà de Virtèlia, comparteix inquietuds i projectes, i interactua tant amb els seus alumnes com amb els seus companys, i no només a l'aula sinó també a l’escenari i més enllà de la tasca pròpiament pedagògica.