Matriculació

El curs escolar

Els canvis d'horari durant el curs només seran possibles amb l'acord del Coordinador del Departament i del professor respectiu.

Totes les classes individuals, en determinats casos, i a criteri del professor respectiu, amb l'acord amb el Coordinador del Departament, es podran impartir amb caràcter col•lectiu.

Les classes corresponents a dies festius no es recuperaran.

En el cas de que un professor per raons professionals no pugui impartir la classe es disposarà d'un substitut amb l'acord del coordinador del Departament corresponent o be l'alumne i el professor es posaran d'acord per a la recuperació de la classe. En el cas de malaltia del professor es disposarà igualment d'un substitut. El professor no tindrà però, l'obligació de recuperar la classe si el que no assisteix és l'alumne.

Es faran dues avaluacions durant el curs, la primera dins la 2a quinzena de febrer i la segona a mitjans de juny; d'aquestes dues avaluacions, els pares en rebran els corresponents informes.

Sempre que els alumnes, o els seus pares, desitgin entrevistar-se amb els responsables del funcionament de l'Escola, podran fer-ho demanant hora a Secretaria.

En cas que sigui necessari s'utilitzaran la darrera setmana de juny i la primera de juliol per a recuperacions de classes.