Thau Escola Sant Cugat

Biblioteca

La Biblioteca Tafanerthau és un servei  a disposició de tota la comunitat educativa. Les seves principals funcions són donar suport a tot el professorat en les seves tasques docents i formar els alumnes en el  seu ús amb finalitats recreatives, informatives i d’educació contínua.
La Biblioteca Tafanerthau  col•labora activament en la creació de les eines que impliquin aprendre a utilitzar la informació, que incideixin en els procediments de recerca, selecció, tractament i anàlisi de la informació i l’ús dels diferents suports. També duu a terme activitats que tenen com a objectiu estimular el gust per la lectura.
Les iniciatives proposades per la biblioteca  s’adapten a les diferents etapes.  L’Hora del conte a Parvulari, la Capsa de les preguntes, Els savis responen  a Primària i Els Padrins de biblioteca i el Club de lectura de còmic  de Secundària són un bon exemple.
El fons de la biblioteca, format per llibres de coneixement, consulta i imaginació, DVD, està informatitzat i s’amplia constantment. Està subscrita a diferents publicacions periòdiques.

Serveis:
Accés a Internet
Atenció i formació dels lectors en l’ús del catàleg i en la localització de la informació
Informació bibliogràfica
Sala de lectura, d’estudi i treball
Servei de préstec