Thau Escola Sant Cugat

Autocars

L’escola disposa d’un servei de transport des del centre de la ciutat fins a l’escola. Si existeix suficient demanda s’introdueixen noves rutes per atendre els alumnes que viuen en les poblacions properes com Bellaterra, Cerdanyola, Rubí o Sant Quirze.

A l ‘autocar hi ha un acompanyant que coneix els nens i nenes, i vetlla en tot el trajecte per la seva seguretat i l’ordre a l’interior del vehicle.