Thau Escola Sant Cugat

	<strong>MANIFEST DE SOMESCOLA</strong>

16.11.2017 |

MANIFEST DE SOMESCOLA

Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català.


	<strong>COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ DE LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC</strong>

10.11.2017 |

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ DE LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

La Fundació de la ICCIC ha cregut convenient definir el seu posicionament i remarcar la seva funció principal: l'educació.


	<strong>GAMIFICACIÓ: A VEGADES ES GUANYA, SEMPRE S'APRÈN!</strong>

02.11.2017 |

GAMIFICACIÓ: A VEGADES ES GUANYA, SEMPRE S'APRÈN!

Crear dissenys educatius gamificats


	<strong>REDISSENYEM LA REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES</strong>

31.05.2017 |

REDISSENYEM LA REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES

Us agradaria imaginar-la d'una altra manera?