Thau Escola Sant Cugat

16.03.2018 |

ESTRENYENT VINCLES ENTRE ETAPES I ESCOLES

El proper dijous 22 de març els alumnes de Batxillerat seran a Thau Sant Cugat!


	<strong>SOMESCOLA</strong>

15.03.2018 |

SOMESCOLA

Dissabte 17 de març


	<strong>MANIFEST DE SOMESCOLA</strong>

16.11.2017 |

MANIFEST DE SOMESCOLA

Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català.


	<strong>COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ DE LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC</strong>

10.11.2017 |

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ DE LA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

La Fundació de la ICCIC ha cregut convenient definir el seu posicionament i remarcar la seva funció principal: l'educació.