Thau Escola Sant Cugat

Presentació

L’Aula Oberta és l’àmbit de l’escola des del qual s’ofereix un programa  d’activitats esportives, musicals, formatives i de lleure després de l’horari escolar i durant l’estiu.

Aquestes activitats són opcionals, voluntàries i  obertes a alumnes d’altres centres escolars.
Des de l’Aula Oberta es gestiona també l’equip de monitoratge de migdia de l’escola i les Permanències, així com el lloguer de les instal•lacions esportives.

Les activitats d’anglès i altres idiomes s’organitzen directament des de l’escola d’Idiomes CIC.

Les activitats de música s’ofereixen des de l’Aula Oberta amb el professorat i direcció pedagògica de Virtèlia, escola de música de la ICCIC.

Podeu consultar el catàleg d’activitats als apartats corresponents: Durant el curs -  A l'estiu.