Thau Escola Sant Cugat

Espais esportius

La importància de l’activitat física i l’esport es posa en relleu en tenir unes instal•lacions apropiades per a la pràctica esportiva: poliesportiu, camp de futbol de gespa i diverses pistes de ciment.