Thau Escola Sant Cugat

Aules

Les aules de l’escola estan totes degudament equipades i tecnològicament preparades per treballar la competència digital. La gran diversitat de matèries i l’organització de l’escola provoquen un ampli ventall: música, plàstica, psicomotricitat, expressió, aules de reforç, espais polivalents, idiomes, laboratori, tecnologia i informàtica.