Thau Escola Sant Cugat

Famílies

L’AMPA està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l'escola i que, amb la seva assistència, constitueixen l’ASSEMBLEA GENERAL.

Els seus OBJECTIUS principals són:

  • Col·laborar amb l’escola per tal de donar la millor educació als nostres fills.
  • Ser l’enllaç entre famílies i escola (transmissió de suggeriments, iniciatives, millores, etc.).
  • Motivar les famílies a participar en el projecte d’escola (conferències, Sant Jordi, Sac de llibres, etc.).
ORGANITZACIÓ

L’AMPA està dirigida i gestionada per la JUNTA DIRECTIVA, que actualment es compon d’un president, dos vicepresidents, un secretari, un tresorer i els vocals.

Els membres actuals de la Junta són:

PRESIDENT Cesc Mullerat

VICEPRESIDENTES Teresa Medina i Maria Lidón Martrat

SECRETÀRIA Marta Riera

TRESORERA Clara Parés

VOCALS Àngel Carrasco, Cristina López, Diana Vidal, Fina Boixeda, Inés Modolell, Marga Lois, Marta Serra, Montse Gavaldà, Mon Parisi, Rafael Pereda, Roser Relat, Rouse Magaña, Xavier Gràcia, Iolanda Amat, Esther Las, Ariana Cornet, Elena Badia, Marta Camprubí  

La Junta directiva de l'AMPA es reuneix el primer dijous de cada mes a les 9 del vespre al menjador de l’escola.

A més a més, l’AMPA s’organitza i es coordina en COMISSIONS temàtiques, les més representatives de les quals són: Econòmica, Tèxtil, Sac de llibres, Festa Major, Sant Jordi, Menjador i Extraescolars.

PARTICIPACIÓ Qualsevol pare o mare pot formar part de la Junta, només cal que assisteixi a les reunions i participi en les activitats promogudes des de l’AMPA.

Si teniu qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic ampa@thausc.iccic.edu o mitjançant els delegats de les classes dels vostres fills.

Us recordem que també podeu seguir-nos a través del Facebook, twiter i del bloc de l'AMPA: