Thau Escola Barcelona

Servei d'acollida

Amb la voluntat de facilitar la vida familiar i laboral l’Escola disposa d’un servei d’acollida gratuït a partir de ¾ de 8 del matí  pels alumnes de parvulari i fins a 2n de primària.

Un equip format de 5 per monitors, i en espais reservats per a cada nivell,  estan al càrrec d’aquests alumnes fins l’hora d’inici de l’horari escolar.