Thau Escola Barcelona

Infermeria

El Servei d’Infermeria de l’escola, a càrrec de la Sra. Pilar Marañón, Tècnica en Primers Auxilis, atén de forma immediata i provisional l’alumnat que s’accidenta o emmalalteix; abans de ser atès, si cal, en un centre sanitari. Sempre s’informa a la família.

- durant el curs es controla el seguiment de l’alumnat amb malaltia crònica
- es fa el tractament antibiòtic dels malalts
- es tracten les al·lèrgies
- es preparen les farmacioles per a les excursions i colònies
- es gestiona el registre d’incidències sanitàries del curs

Es preceptiu, per a l’administració de qualsevol medicament, haver complimentat el formulari sobre l’administració de medicaments que trobareu a Circulars de la intranet.