Thau Escola Barcelona

Autocars

L’escola disposa d’un servei de transport escolar amb vuit rutes que cobreixen, des de la Vila Olímpica, tota la ciutat de Barcelona i la veïna comarca del Baix Llobregat. El servei és coordinat i supervisat des de l’escola. En tots els autocars hi ha un acompanyant estable que coneix els nens i que durant tot el trajecte vetlla per la seva seguretat i per l’ordre a l’interior del vehicle. Tots els vehicles compleixen amb la normativa vigent i són sotmesos a les inspeccions tècniques reglamentàries.

+informació


Per a més informació contacteu amb la Sra Anna Serrano transportescolar@thaubcn.iccic.edu

Darrer dia d'inscripció: el 5 de setembre del 2017. Qualsevol modificació a partir d'aquesta data caldrà comunicar-ho via telefònica o per correu electrònic.Les rutes 2017/2018: