Thau Escola Barcelona

Valors afegits

Educació Infantil

 • Menjador assistit per mestres i monitors (hora lectiva)
 • Auxiliar a P3 durant tot el primer trimestre
 • Servei de logopèdia i psicopedagogia. Reeducació dins de l’horari escolar
 • Detecció primerenca de necessitats educatives
 • Especialista de llengua anglesa, psicomotricitat, jocs a l’aire lliure, música
 • Grup de joc
 • Reforç/seguiment (petits grups)
 • Treball sensorial (petit grup)
 • Auxiliar de parvulari (tot el curs)
 • Servei d’acollida (3 persones)

Educació Primària:
 • Servei d’acollida gratuït (2 monitors)
 • 32,5 hores lectives a la setmana
 • Coral, gratuita fins a 5è de primària
 • Especialista de llengua castellana i plàstica
 • Atenció a la diversitat: Reforç  (tutor i cotutor), psicopedagoga i mestra d'educació especial
 • Mètode Binding per a l'aprenentatge i millora del procés lector (15h d'auxiliar de lectura)
 • Menjador assistit per mestres fins a 3r de primària. A partir de 4t per monitors
 • Hores de desdoblament
 • 1h setmanal de tutor per tutoria individual
 • Proves Cangur-primària de la SCM (matemàtiques, cicle superior)
   
  Educació Secundària
 • +0,5 hores d’atenció grupal a 1r i 2n d’ESO
 • 1hora d’atenció tutorial individual amb alumnes
 • Grups reduïts de llengua anglesa i francesa (3 grups en 5) segons nivell de maduresa de la llengua
 • Grups reduïts: de llengua i literatura castellana i catalana, de matemàtiques de naturals de socials (4t), tecnologia,música i plàstica, rotatiu, taller de lectura, introducció a la literatura, filosofia-ètica, ciutadania... (la meitat de les hores desdoblades o en grups reduïts)
 • Voluntariat (3 professors al càrrec)
 • Stylos
 • Preparació proves externes de llengua estrangera
 • Parlament Europeu de Joves - European Youth Parliament (EYP)
 • Empreneduria
 • Proves Cangur de matemàtiques de la SCM
 • Paricipació al Fòrum Recerca de les Corts