Thau Escola Barcelona

Projecte educatiu

DESCARREGAR PEC


L'escola pretén formar persones autònomes, altruistes, creatives i coneixedores de les seves pròpies possibilitats. Participatives, solidàries, que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya. Persones alhora rigoroses i exigents en el treball, obertes als avenços i amb afany constant de renovació i d’obertura.

El projecte educatiu de l’escola es fonamenta en quatre principis que són la base dels seus continguts i les seves activitats:


- L’educació en els valors de l’humanisme cristià.
- La pedagogia participativa, integral i personalitzada en l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
- El català com a llengua d’aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.
- L’obertura social basada en l’educació com a servei als altres i a la societat. 

El vertebrem a partir d’aquests eixos:

 • El nostre projecte lingüístic: català, castellà, anglès i francès.
 • El país i les tradicions culturals: Tots Sants, Santa Cecília, Nadal, Sant Medir , Quaresma i Pasqua.
 • Les celebracions d’escola: Sant Francesc d’Assís, Sant Jordi, Jocs Florals, l’escriptor de l’any.
 • Les sortides, les colònies i els treballs de síntesi vinculats  al currículum.
 • L'acció tutorial com a element fonamental en l'atenció, l’acompanyament  i el seguiment de l'alumnat.
 • El Departament  d’Orientació Psicopedagògica i l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes.
 • El projecte de filosofia com a eina de treball de les habilitats de pensament.
 • L'esport, la música, la plàstica i l’expressió com elements de desenvolupament personal integrats a la vida de l’escola.
 • La integració de les competències digitals en el procés d’ensenyament i aprenentatge.  
 • El projecte de cooperació amb la finalitat de ser solidaris i sensibles a l’entorn i, així, potenciar el compromís social.
 • La participació activa en la vida social i cultural de la nostra ciutat.