Thau Escola Barcelona

Política de qualitat

La Institució Cultural del CIC, pretén aplicar a tots els seus projectes  una política de qualitat que acompleixi la satisfacció, les necessitats i expectatives de totes les famílies, alumnes i empreses col•laboradores que li dipositen la seva confiança.

És per aquest motiu que dóna una gran importància a l’estil pedagògic, a la formació continuada dels seus professionals i a la incorporació de les noves tecnologies al servei de la pràctica docent en un marc de renovació constant.