Thau Escola Barcelona

Escola de pares i mares


Projecte "Família Escola, Acció Compartida", FEAC


Objectius del projecte

• La finalitat del projecte"Família Escola, Acció Compartida" (FEAC) és reflexionar sobre l’educació dels fills i alumnes, a través del diàleg conjunt entre pares i mestres.

• Pares i educadors volem compartir els temes educatius que ens afecten a tots.

• Oferir a les famílies un lloc de trobada i reflexió on puguin compartir i contrastar els seus punts de vista amb mestres de l’escola.

 

Com funciona?

Les famílies interessades a participar en el programa FEAC s’han d’inscriure a principi de curs, a través de la intranet, en un dels grups següents:

- Educació Infantil A (P3)

- Educació Infantil B (P4 i P5)

- Educació Primària A (de 1r a 3r)

- Educació Primària B (de 4t a 6è)

- Educació Secundària A (1r i 2n)

- Educació Secundària B (3r i 4t)

·Es realitzaran 5 trobades l’any on els pares i mestres inscrits dialogaran i compartiran experiències viscudes sobre el tema a tractar, que hauran rebut prèviament a través d’un butlletí, preparat per un grup de pedagogs especialistes per cada una de les etapes educatives.

Cada grup comptarà amb dues persones que hauran preparat prèviament el debat i actuaran de moderadors. L’activitat no suposa cap cost econòmic per als pares.

 

Horaris:

  • Infantil A (P3) - dimecres de 17 a 18.30h
  • Infantil B (P4 i P5) - dimecres de 17 a 18.30h
     
  • Primària A (de 1r a 3r) - dilluns/dimarts de 20.30 a 22h
  • Primària B (de 4t a 6è) - dimecres de 20.30 a 22h
     
  • Secundària A (1r i 2n) - dimarts de 20 a 21.30h
  • Secundària B (3r i 4t) - dimarts de 20 a 21.30h
 

Quins temes es treballen?

Cada any els temes són nous, però per què tingueu una idea n’anomenem uns quants que s’han tractat a cada una de les etapes:

Ed. Infantil: L'autonomia. Els hàbits de dormir, La gelosia, La mort, Les baralles, Educar per l'espera, Joguines i gènere, Els infants tossuts, Les "mentides", Educar en l'adversitat.

Ed. Primària: Assumir responsabilitats a casa, El paper dels pares: dominar les emocions, Els deures, Les relacions familiars i la TV, Els jocs electrònics, Eduquem per cooperar o per competir?, Educació afectivo-sexual.

Ed. Secundària: La seducció del risc, L'enamorament, La "paga", L’agressivitat en les relacions, Autoafirmació i "piercing”, El dret a la intimitat, Prevenció al consum de drogues, Prevenció de drogues(alcohol), Prevenció de drogues(tabac), Les “amistats perilloses”


 Comunicació

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant aquest correu electrònic