Thau Escola Barcelona

AMPA

L’AMPA està integrada per tots els pares i mares que tenen fills matriculats a l’escola.

La Junta de l’AMPA és l’òrgan d’organització, gestió i funcionament de l’associació per delegació expressa de l’Assemblea i està composta per la presidència, la vice-presidència, la secretaria, la tresoreria i també un pare o mare representant de cada nivell educatiu, al qual poden adreçar-se tots els pares per tal d’intercanviar informació amb la finalitat d’aconseguir la millor formació possible per als seus fills.

Qualsevol pare o mare pot formar part de la junta si ho desitja presentant la seva candidatura en el moment que es convoquen eleccions.

Els components de la Junta actual són els següents:            
  membres de la Junta de l'AMPA (pdf)
La Junta de l'AMPA es reuneix mensualment i, una vegada a l'any, en el primer trimestre del curs escolar, se celebra l'Assemblea general ordinària de l'Associació.  


PARTICIPACIÓ

Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic ampa@thaubcn.iccic.edu o bé truqueu al vostre representant de curs.

Altres mitjans on podeu participar són:
- el nostre bloc
- el fòrum
- el nostre twitter