Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2016-17 | Escacs | Escacs II dimecres

| 2016-17 | Expressió i Plàstica | Expressió I dilluns

| 2016-17 | Expressió i Plàstica | Expressió I dimecres

| 2016-17 | Expressió i Plàstica | Expressió II dijous (I)

| 2016-17 | Expressió i Plàstica | Expressió II dijous(II)

| 2016-17 | Expressió i Plàstica | Expressió III dimarts

| 2016-17 | Expressió i Plàstica | Taller de teatre

| 2016-17 | Futbol | Aleví

| 2016-17 | Futbol | Benjamí A