Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2016-17 | Anglès | Junior line i (II) dimarts

| 2016-17 | Anglès | Junior Line II dijous (I)

| 2016-17 | Anglès | Junior line II dijous (II)

| 2016-17 | Anglès | Junior Line II dimecres

| 2016-17 | Dansa esportiva | Dansa esportiva (I)

| 2016-17 | Dansa esportiva | Dansa esportiva (II)

| 2016-17 | Escacs | Escacs I dimarts

| 2016-17 | Escacs | Escacs I dimecres

| 2016-17 | Escacs | Escacs II dimarts