Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2014-15 | Expressió i Plàstica | Plàstica

| 2014-15 | Permanències | Permanències-dilluns

| 2014-15 | Permanències | Permanències-dimarts

| 2014-15 | Permanències | Permanències-dimecres

| 2014-15 | Permanències | Permanències-divendres

| 2014-15 | Anglès | Time to start

| 2014-15 | Anglès | Fun at five Anna

| 2014-15 | Anglès | Fun at five Helena

| 2014-15 | Anglès | Fun Time I dimarts