Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2014-15 | Natació | Dilluns grup Àlex

| 2014-15 | Natació | Dilluns grup Arturo

| 2014-15 | Natació | Dilluns grup Fran

| 2014-15 | Natació | Dilluns grup Jaume

| 2014-15 | Natació | Dilluns grup Lio

| 2014-15 | Natació | Dimarts grup Àlex

| 2014-15 | Natació | Dimarts grup Enric

| 2014-15 | Natació | dimarts grup Fran

| 2014-15 | Natació | Dimarts grup Lio