Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2014-15 | Gimnàstica rítmica | EP grup nivell B

| 2014-15 | Gimnàstica rítmica | EP grup nivell C

| 2014-15 | Gimnàstica rítmica | ESO  grup nivell A i B

| 2014-15 | Iniciació esportiva | Iniciació I dijous

| 2014-15 | Iniciació esportiva | Iniciació I dimarts

| 2014-15 | Iniciació esportiva | Iniciació II dijous

| 2014-15 | Iniciació esportiva | Iniciació II dimarts

| 2014-15 | Escacs | grup I dimarts

| 2014-15 | Escacs | grup II dimecres