Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2015-16 | Sensibilització musical | Iniciació musical

| 2015-16 | Taller de cuina | Taller de cuina

| 2015-16 | Sensibilització musical | Sensibilització musical

| 2015-16 | Robotix | Robotix I

| 2015-16 | Robotix | Robotix II

| 2015-16 | Robotix | Robotix Infantil

| 2015-16 | Permanències | Permanències dijous

| 2015-16 | Permanències | Permanències dilluns

| 2015-16 | Permanències | Permanències dimarts