Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Expressió I dilluns II

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Expressió I dimecres

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Expressió II dijous I

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Expressió II dijous II

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Expressió III dimarts

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Grup de teatre

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Taller de plàstica

| 2015-16 | Expressió i Plàstica | Taller de teatre

| 2015-16 | Anglès | Fun at five