Thau Escola Barcelona

Històric d'imatges de grups

| 2015-16 | Natació | Grup dilluns Jaume

| 2015-16 | Natació | Grup dilluns Lio

| 2015-16 | Natació | Grup dilluns Roger

| 2015-16 | Natació | Grup dilluns Vero

| 2015-16 | Natació | Grup dimarts Àlex

| 2015-16 | Natació | Grup dimarts Jaume

| 2015-16 | Natació | Grup dimarts Lio

| 2015-16 | | Grup dimarts Oriol

| 2015-16 | Natació | Grup dimarts Ricard