Thau Escola Barcelona

Educació Infantil

El segon cicle de l’Educació Infantil, Parvulari, queda definit com l’etapa que va dels tres als sis anys.  


	Educació Infantil

Educació Primària

L’Educació Primària és l’etapa  més llarga de l'ensenyament obligatori. Té una durada de sis anys acadèmics i està dividida en tres cicles: inicial, mitjà i superior. 


	Educació Primària

Educació Secundària

L’ensenyament obligatori acaba en aquesta etapa que va dels dotze als setze anys. 


	Educació Secundària