Thau Escola Barcelona

El 1975 en un terreny de 14 000 m2 van construir-se els edifícis escolars amb un total de 9 000 m2 de sostre, distribuïts en dos edificis, actualment el d'Ed. Infantil i Ed. primària, i el d'Ed. Secundària lindants amb la carretera d'Esplugues i el barri de la Mercè.

L'any 1986 es van ampliar les edificacions amb la construcció d'un edifici esportiu, el poliesportiu, en un terreny de 3 000 m2, situat entre els anteriors terrenys i el carrer Eduard Toldrà.

Com a conseqüència de les obres de la Ronda de Dalt, l'escola va veure mermats els seus patis en 3 200 m2 a la part frontal de l'escola. Per esmorteïr aquest impacte es van ampliar les instal·lacions amb la compra d'un terreny de 19 000 m2 que es va convertir en àrea de lleure.

Edificacions:

  • Edifici d'Educació Infantil i d'Educació Primària
  • Edifici de Secundària
  • Poliesportiu
     
Equipaments:
- Aules
    - ordinàries (48)
    - música (2)
    - psicomotricitat (2)
    - plàstica (3)
    - laboratoris
        - científics (3)
        - tecnològic (1)
    - informàtiques/ amb ordinadors (4)
    - al poliesportiu (1)
- Biblioteca Joan Triadú
- Menjador (2)
- Cuina pròpia
- Sala de Juntes
- Taller de manteniment
- Wi-Fi a Ed. secundàriaInstal·cions externes :
- Amfiteatre
- Pati de P3 de 360m2
- Pati de parvulari
- Pati dels oms
- Quatre camps de gespa (G1, G2, G3 i G4) de 800 m2 cadascuna
- Pati de la Olivera
- Camp gran (Fútbol set) 2 400 m2
- Pista de bàsquet 300m2
- Camp de dalt (polivalent), 800 m2
- Camp de salt d'allargada
- Hort
- Arboretum
- Bosquet
- Estació meteorològica
- Aparcament (per a visites)