El nostre estil d'educar

L'escola pretén formar persones autònomes, altruistes, creatives i coneixedores de les seves pròpies possibilitats. Participatives, solidàries, que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya. Persones alhora rigoroses i exigents en el treball, obertes als avenços i amb afany constant de renovació i d’obertura.

El projecte educatiu de l’escola es fonamenta en quatre principis que són la base dels seus continguts i les seves activitats:

- L’educació en els valors de l’humanisme cristià.
- La pedagogia participativa, integral i personalitzada en l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
- El català com a llengua d’aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.
- L’obertura social basada en l’educació com a servei als altres i a la societat.