"CIC has helped me a lot to get where I am today. I have been living in the UK for three years and a half and if I had not had the opportunity to study at CIC, adapting to the UK would have been a lot harder. One of my lecturers used to say that my written language was better than that of some native English speakers. And this is where CIC played a big role."

Marta Campolier

Estudia un Doctorat a la Universitat d'Oxford

Direcció i coordinació

David Kelley Neyhart

Director

Jo Johnson

Directora Pedagògica

Melània Parache

Cap de Gestió Acadèmica

Florence Brun

Cap d'estudis de Francès

Michael Wallering

Cap d'Estudis d'Alemany

Natascha Wallace

Cap d'estudis d'Anglès

Josephine Armitage

Cap d'estudis de CIC Idiomes - Gràcia

Raquel Gómez

Coordinadora de CIC Idiomes - Sant Cugat

Mireia Calafell

Coordinadora d'anglès (nivells JUHI a 102)

Giulia Ghedini

Coordinadora d'anglès (nivells 201 a 302)

Paula Fabricant

Coordinadora d'anglès (nivells 401 a 413)

Julie Banks

Coordinadora d'anglès (nivells 500 a 712)

Amelie Malmgren

Coordinadora d'anglès a CIC Idiomes-Gràcia

Clodagh O'Leary

Coordinadora dels Programes Universitaris

Alícia Pussacq

Coordinadora de les TIC

Fiona Ellis

Coordinadora d'exàmens

Claire Fisher

Directora Departament Estades Lingüí­stiques

Pere Cortiella

Coordinador dels Programes Junior

Centres

Via Augusta

Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tlf. 932001133

Gràcia

Torrent de Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tlf. 932001133

Sant Cugat

Av. Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat
Tlf. 936758419

Mataró

Carrer d'en Passet, 16
08304 Barcelona
Tlf. 937556550

http://www.iccic.edu/
http://www.idiomes.iccic.edu/
http://www.trinitycollege.co.uk/
http://www.cambridgeesol.org/
http://www.cedro.org/
http://www.aaci.org.ar/