CIC | escola d'idiomes

Via Augusta

Informació:
De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h

Coordinació i proves de nivell:
De dilluns a divendres de 16 a 19h (coordinació fins a les 20h)     

CIC escola d'idiomes | Els nostres centres | Via Augusta

Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tlf. 932001133

Gràcia

Informació:
De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h

Coordinació i proves de nivell:
De dilluns a divendres de 16 a 19h
(Coordinació fins les 20h. Divendres fins les 19.30h)  

CIC escola d'idiomes | Els nostres centres | Gràcia

Torrent de Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tlf. 932001133

Sant Cugat

Informació:
De dilluns a divendres de 12 a 20h

Coordinació i proves de nivell:
De dilluns a dimecres de 19 a 20.30h
Dijous de 16 a 20.30h

CIC escola d'idiomes | Els nostres centres | Sant Cugat

Av. Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat
Tlf. 936758419

Mataró

Fruit d'un acord estratègic de col·laboració entre la Institució Cultural del CIC i la Fundació Meritxell, des del 2012 s'ofereix un ensenyament de l'anglès d'alta qualitat a tota la comarca del Maresme, en les magnífiques instal·lacions de l'Escola Meritxell de Mataró.
Informació: De dilluns a divendres de 9 a 20.30h
Coordinació i proves de nivell: De dilluns a dijous de 15 a 20h

CIC escola d'idiomes | Els nostres centres | Mataró

Carrer d'en Passet, 16
08304 Barcelona
Tlf. 937556550

Centres

Via Augusta

Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tlf. 932001133

Gràcia

Torrent de Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tlf. 932001133

Sant Cugat

Av. Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat
Tlf. 936758419

Mataró

Carrer d'en Passet, 16
08304 Barcelona
Tlf. 937556550

http://www.iccic.edu/
http://www.idiomes.iccic.edu/
http://www.trinitycollege.co.uk/
http://www.cambridgeesol.org/
http://www.cedro.org/
http://www.aaci.org.ar/