CIC | escola d'idiomes

Gestió de Xarxes Socials

Introducció a la Gestió de Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc...)

Calendari:

     Per determinar

Dedicació de l'alumne:

     La dedicació estimada és de 30 hores.

Professor/a:

     Per determinar

Idioma:

     Català

Coneixements Previs:

     Estar familiaritzat amb les TIC: ús d’Internet, correu electrònic, processador de textos i enviament de fitxers.

Preu:

     225 € impostos inclosos.(100% bonificable per la FTFE)

Objectius:

     · Conèixer la potencialitat de les xarxes socials i assimilar la seva utilitat.
     · Esdevenir usuaris/àries dels principals serveis: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc.
     · Utilitzar les eines de gestió amb finalitats d’organització del temps i la informació.

Contingut:

    A. Introducció a les xarxes socials amb Facebook

       1· Què és i per a què serveix?.

       2· Avantatges i inconvenients.

       3· Tipologia de xarxes socials.

       4· Aplicacions de Facebook a l’escola/empresa.

 

    B. Twitter

       1· Què és i per a què serveix?.

       2· Avantatges i inconvenients.

       3· El meu perfil.

       4· Aplicacions de Twitter a l’escola/empresa.


    C. Altres xarxes: Google+, LinkedIn, Edmodo, Pinterest, etc.

       1· Què son i per a què serveixen?.

       2· Avantatges i inconvenients.

       3. Comparativa i ús de les diferents xarxes.
       4. Eines de gestió, difusió, interrelació i seguiments de les postres xarxes.

Material Emprat:

    · Material a Google Sites.

    · Recursos web.

Equipament necessari:

    · Ordinador amb qualsevol sistema operatiu i connexió a Internet.

Avaluació:

     L'alumne haurà de lliurar:

      · Una tasca per a cada una de les eines tractades al curs.

 

 

XARXES SOCIALS

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats