CIC | escola d'idiomes

Introducció a HTML5 i CSS3

Introducció a HTML5 i CSS3

Calendari:

     Per determinar

Dedicació de l'alumne:

     La dedicació estimada és de 30 hores.

Professor/a:

     Per determinar

Idioma:

     Català

Coneixements Previs:

     Editar textos senzills. Navegar per Internet. Coneixements informàtics a nivell d’usuari.

Preu:

     225 € impostos inclosos. (100% bonificable per la FTFE)

Objectius:

     · Conèixer els fonaments de la creació de pàgines web.
     · Conèixer el llenguatge HTML5 i les novetats que incorpora sobre versions anteriors.
     · Conèixer CSS3 i el seu paper en el disseny web.

     · Realitzar una pàgina web combinant HTML5 i CSS3.

Contingut:

    

       1· Introducció a HTML bàsic.

       2· Estructura d’una pàgina web.

       3· Llistes, taules, divs i spans.

       4· Novetats a HTML5.

       5· Introducció a CSS i aportacions del CSS3.

       6· Classes, ids i agrupament de selectors.

       7· Posicionament d’elements amb CSS3.

       8· Creant pàgines amb HTML5 i CSS3.

Material Emprat:

    · Material en pdf propi del CIC.

    · Recursos web.

Equipament necessari:

    · Ordinador amb qualsevol sistema operatiu i connexió a Internet.

Avaluació:

     L'alumne haurà de lliurar:

      · Quatre qüestionaris.

      · Un treball final: pàgina web creada íntegrament per l’alumne.

 

 

XARXES SOCIALS

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats