CIC | escola d'idiomes

Desenvolupament d'Aplicacions per iOS

Desenvolupament d'Aplicacions per iOS

Calendari:

     Del 21 de maig – 26 de juliol 2013

Dedicació de l'alumne:

     La dedicació estimada és de 90 hores.

Professor/a:

     Germán Talón Ramírez – Christian Cabarrocas.

Idioma:

     Català

Coneixements Previs:

     Coneixements de programació. Preferiblement C++ o similars.
     Coneixements avançats de sistemes informàtics.
     Coneixements del mercat de tecnologia mòbil.

Preu:

     900 € impostos inclosos. (75% bonificable per la FTFE)

Objectius:

     · Conèixer el mercat de les apps iOS.
     · Conèixer les possibilitats econòmiques i d'aprenentatge del desenvolupament d'apps.
     · Conèixer els requeriments necessaris per desenvolupar una app.
     · Dissenyar i implementar diverses apps de tall empresarial.
     · Publicar apps en la App Store d'Apple

Contingut:

        A. Introducció Què és iOS?
                1. Orígens, estat actual i perspectives de futur.
                2. Dispositius sobre els que funciona iOS.
                3. Eines i recursos per el desenvolupament a iOS.
                4. Consideracions a tenir en compte en el desenvolupament: el HIG.
                5. Tipus d'aplicacions: utility, productivity or navigation, full screen.

       B. Hardware i sistema
                1. Capacitat i característiques generals dels dispositius en les seves diferents versions.
                2. Versions de l'iOS.
                3. Filosofia de producte.
                4. Entrada d'informació als dispositius.
                5. Orientació.
                6. Geolocalització.
                7. Imatge i Resolució.
                8. So.

       C. El SDK
                1. XCode.
                2. MVC
                3. Human Interface Guide en profunditat.

       D. Model MVC i Cocoa Touch.
               1. Views i View Controllers.
               2. Storyboards.
               3. Human Interface Guidelines (HIG).
               4. Delegates i protocols.
               5. Data Sources.

       E. Table Views.
               1. Creació i funcionament.
               2. Reorganització de rows.
               3. Organització de dades.

       F. Navigation i Tab Bar Controllers.
               1. Aplicacions amb jerarquies de vistes.
               2. Aplicacions amb vistes indepentdents.

       G. Altres Controladors.
               1. Controladors estàndard.
               2. Controladors personalitzats.

       H. Gràfics i animacions.
               1. Creació d’imatges i text de manera dinámica.
               2. Creació d’animacions bàsiques.

       I. Web Services.
               1. Connectant aplicacions a serveis.
               2. Frameworks i serveis més emprats.

       J. Procés de publicación en l’App Store. 

Material Emprat:

    · Material en PDF.

    · Recursos web.

Equipament necessari:

    · Mac amb sistema operatiu OS X Lion i superiors.

Avaluació:

     L'alumne haurà de lliurar:

      · Quatre qüestionars tipus test.

      · 5 aplicacions per iPhone/iPad.

      · Un treball final.

 

 

XARXES SOCIALS

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats