CIC | escola d'idiomes

Economia

Economia

Calendari:

     Per determinar

Dedicació de l'alumne:

     La dedicació estimada és de 30 hores.

Professor/a:

     Per determinar.

Idioma:

     Català

Coneixements Previs:

     No s’especifiquen .

Preu:

     225 € impostos inclosos. (100% bonificable per la FTFE)

Objectius:

     · La Comptabilitat com a eina imprescindible en la gestió d’una empresa

Contingut:

    1. La comptabilitat: concepte i objectius
    2. El patrimoni empresarial: masses patrimonials d’actiu i de passiu
    3. La partida doble i la normativa comptable
    4. El balanç financer
    5. Assentaments i llibres comptables
    6. Amortitzacions
    7. El compte de pèrdues i guanys
    8. El cicle comptable
    9. El fons de maniobra
    10. Anàlisi financer: càlcul de les ràtios financeres
    11. Anàlisi econòmic: càlcul de rendibilitats
    12. La verificació comptable: l’auditoria
    13. Les fonts de finançament
    14. La inversió a l’empresa
    15. Mètodes de selecció d’inversions estàtics i dinàmics

 

Material Emprat:

    · Material en PDF.

    · Recursos web.

Equipament necessari:

    · Ordinador amb connexió a Internet.

Avaluació:

     L'alumne haurà de lliurar:

      · Exercicis proposats al llarg de les unitats

 

 

XARXES SOCIALS

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats