CIC | escola d'idiomes

Desenvolupament d’Aplicacions per Android

Desenvolupament d’Aplicacions per Android

Calendari:

     Del 9 de setembre al 29 de noviembre de 2013

Dedicació de l'alumne:

     La dedicació estimada és de 90 hores.

Professor/a:

     Germán Talón Ramírez – Christian Cabarrocas.

Idioma:

     Català

Coneixements Previs:

     Coneixements de programació. Preferiblement Java o similars.
     Coneixements avançats de sistemes informàtics.
     Coneixements del mercat de tecnologia mòbil.

Preu:

     900 € impostos inclosos. (75% bonificable per la FTFE)

Objectius:

     · Conèixer el mercat de les apps per Android.
     · Conèixer les possibilitats econòmiques i d'aprenentatge del desenvolupament d'apps.
     · Conèixer els requeriments necessaris per desenvolupar una app.
     · Dissenyar i implementar diverses apps de tall empresarial.
     · Publicar apps en la Play Store de Google

Contingut:

        A. Primers passos.
              a. El mercat de les apps per Android.
              b. Developer Tools: descàrrega, instal•lació i configuración.
              c. Primera aplicación per Android.
              d. Suport per diversos dispositius.
        B. Components d’una aplicació.
              a. Interfície d’usuari.
              b. Bones practiques de disseny.
              c. Animació i gràfics.
              d. Introducció de text.
              e. Càmera, audio.
        C. Components avançats.
              a. Geolocalització.
              b. Apps socials.
        D. Fluxe de treball en el desenvolupament.
              a. Setup de les eines de desenvolupament.
              b. Desenvolupament de l’aplicació.
              c. Debugging i testing.
              d. Publicació.
        E. Publicació en la Play Store.
              a. Android Developer Console.
              b. Requeriments técnics.
              c. Requeriments legals.
              d. Assignació de preus.
              e. Actualització d’aplicacions.

Material Emprat:

    · Material en PDF.

    · Recursos web.

Equipament necessari:

    · PC/Mac amb Windows/Mac OS/Linux i accés a internet.

Avaluació:

     L'alumne haurà de lliurar:

      · Quatre qüestionars tipus test.

      · 5 aplicacions per iPhone/iPad.

      · Un treball final.

 

 

XARXES SOCIALS

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats