Formació per a l'empresa

Neix amb la consciència del valor que representen els recursos humans per a les empreses, de la importància de la formació per donar resposta als nous perfils professionals i a la necessitat d'adaptació a nous models de funcionament.

Ofereix col·laboració en la millora de les capacitats professionals de les persones, a través d'una formació ajustada a les demandes del client, basada en una detecció de les necessitats de desenvolupament actuant sobre la motivació i comunicació amb les persones que reben la formació.

Els diferents serveis de formació que s'ofereixen es concreten en:

Formació presencial a mida per a l'empresa
Formació online (Enllaç) a mida per a l'empresa
Gestió i tramitació de les accions formatives amb la "Fundación Tripartita"
Organització, coordinació, seguiment i informe final de les accions
Organització de cursos a les nostres aules
Lloguer d'aules
Organització de jornades, seminaris, taules rodones

Àrees de formació
Idiomes
Comunicació oral i escrita
Habilitats socials
Màrqueting
Finances
Empresa
Recursos humans
T.I.C'S
Disseny gràfic
Autoedició
Formadors i tècnics en formació
Desenvolupament d'habilitats directives
Perfeccionament de la funció de secretariat
Qualitat de servei i imatge corporativa
Activitats físiques i esportives

Característiques de la formació
Actualitzada i amb rigor acadèmic per la contínua adaptació en impartir formació oficial homologada.
Ajustada a les necessitats i demandes per la relació amb les empreses a través de la Borsa de Treball i les pràctiques de l'alumnat.
Impartida per professorat especialista i amb preparació, experiència docent, pedagògica i didàctica.
Eficaç, gràcies a l'aplicació d'una metodologia específica adaptada a les característiques de l'aprenentatge actiu per a adults: participativa, aplicable estructurada, rellevant...
Avalada per a Institució amb un certificat acreditatiu de la formació rebuda.