Curs d'Accés a Grau Superior d'Activitats Físiques i Esportives

Característiques

  El curs específic per a l’accés a grau superior permet a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.

 

 

Metodologia específica - CIC Escola de Cicles Formatius

   Per l'òptim desenvolupament d'aquests estudis combinarem diferents recursos o estratègies, tot ells dirigits al món de l’esport, com el visionat de pel·lícules, l'observació atenta i activa a les explicacions, la lectura, els debats, la producció de treballs de creació personal o en treball cooperatiu, l'explicitació d'opinions. També es pretén potenciar l'esperit crític, de respecte i de participació de tots els alumnes

 

Durada

· 900 hores impartides en un curs.
· Formació en el centre educatiu, a les instal·lacions esportives i al medi natural: 900 hores.

 

Condicions d'accés

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

 

Pla d'estudis

Matèries de la part comuna:

    · Llengua catalana.

    · Llengua castellana.

    · Llengua anglesa. (programa de certificacions oficials: B1 Preliminary / B2 First / C1 Advanced).

Matèries de la part específica:

    · Matemàtiques.

    · Ciències de l’esport.

    · Tutoria.

 

Empreses i entitats col·laboradores Curs d'Accés a Grau Superior

 

    1a ENTREVISTA

        MULTIMÈDIA

    ACCÉS INTRANET

 XARXES SOCIALS CIC

Explora la ICCIC

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats