Curs d'Accés a Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Característiques

  El curs específic per a l’accés a grau superior permet a les persones que el superen l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.

 

 

Metodologia específica - CIC Escola de Cicles Formatius

   Característica específica de la nostra escola és combinar la part obligatòria del curs amb crèdits complementaris de formació que preparen tant per la prova específica com per els cursos de Grau Superior.

   Per l'òptim desenvolupament d'aquests estudis combinarem diferents recursos o estratègies, tot ells dirigits al món del disseny, com el visionat de pel·lícules, l'observació atenta i activa a les explicacions, la lectura, els debats, la producció de treballs de creació personal o en treball cooperatiu, l'explicitació d'opinions. També es pretén potenciar l'esperit crític, de respecte i de participació de tots els alumnes.

 

Durada

· 900 hores impartides en un curs.
· Formació en el centre educatiu, i a les instal·lacions d'Elisava Universitat.

 

Condicions d'accés

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà de formació professional inicia.

 

Pla d'estudis

Matèries de la part comuna:

    · Llengua catalana.

    · Llengua castellana.

    · Llengua anglesa. (programa de certificacions oficials: B1 Preliminary / B2 First / C1 Advanced).

Matèries de la part específica:

    · Matemàtiques.

    · Expressió gràfica i plàstica.

    · Tutoria.

Matèries complementàries Extraescolars:

    · Cultura Audiovisual. Optativa prova específica disseny.

    · Adobe CC ( Indesign, Illustrator, Photoshop... )

 

Empreses i entitats col·laboradores Curs d'Accés a Grau Superior

 

    1a ENTREVISTA

        MULTIMÈDIA

    ACCÉS INTRANET

 XARXES SOCIALS CIC

Explora la ICCIC

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats