Formació Conjunta CIC Cicles Formatius -

Disseny de l'espai. living.working.shopping     Doble Titulació Oficial Integrada: Cicles + Anglès

Perfil Professional: Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i direcció d'obres de decoració

    Forma un professional capaç de realitzar projectes i dirigir obres de disseny d'interiors. La formació els permet desenvolupar tasques de disseny, donar solucions tècniques i desenvolupar i controlar els pressupostos. 

Metodologia específica CIC Escola de Cicles Formatius

   La totalitat del professorat de l’Escola està format per professionals en actiu, amb llarga experiència en els seus respectius àmbits de treball, que compaginen la docència amb la pròpia activitat laboral en reconegudes empreses. D’aquesta manera, es garanteix un ensenyament de màxim nivell que avala una excel·lent inserció laboral, afavorida també per un servei de Borsa de Treball, gratuït i exclusiu per al nostre alumnat.

    Les classes són eminentment pràctiques facilitant l'assoliment d'un excel·lent nivell de capacitació que distingeix als alumnes titulats al CIC, tret que reconeix l'àmbit empresarial del disseny i que ens permet que cada promoció tingui un índex d'inserció laboral molt proper al 100%.

 

Durada

· Dos cursos acadèmics més el projecte de final d'estudis, que es fa durant el primer trimestre del tercer any.

 

Condicions d'accés

·   Amb titulació:
Posseir el títol de batxiller i acreditar les aptituds necessàries mitjançant la superació d’una prova específica d’accés.
Tenen accés directe a aquests estudis els estudiants que hagin cursat l’assignatura de Fonaments del Disseny Gràfic i dues assignatures més d’entre les de Dibuix Tècnic, Dibuix Artístic i Imatge i Tècniques d’Expressió Gràfico-plàstica.
També tenen accés directe els estudiants que disposin d’un títol d’igual nivell de la mateixa família professional o el títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics en alguna especialitat del mateix àmbit.
· Sense titulació:
Es podrà accedir als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau superior sense complir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació d’una prova regulada pel Departament d’Ensenyament.
   INFORMACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (web departament d'Ensenyament)

 

Pla d'estudis

· Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental
· Història de l’interiorisme
· Dibuix tècnic
· Dibuix artístic
· Mitjans informàtics i audiovisuals
· Expressió volumètrica
· Tecnologia i sistemes constructius
· Tecnologia i sistemes constructius:
· Projectes i direcció d’obres
· Programació d’obres
· Projectes
· Projectes: Projectes i direcció d’obres
· Projecte final
· Formació i orientació laboral
· Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 
         INTRANET

      ELISAVA Agenda
   1a ENTREVISTA

XARXES SOCIALS

Explora la ICCIC

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats